Boys - Varsity - Swimming

Category: HS Swimming - Boy's
Date: 1/17/2020
Time: 5:30 PM
Title: Boys - Varsity - Swimming
Description: 2020 Lightning Invite
2020 Lightning Invite
Location:
Appleton North High School
Opponent: Ashwaubenon, Oshkosh West, Appleton West, Oregon, Oshkosh North
Gender: Boys
Level: Varsity
Sport: Swimming